Jongeren 18 t/m 27 jaar (óók Wajong)

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak géén geschikte startkwalificatie, missen werkervaring en netwerk om in aanmerking te komen voor betaald werk. De stichting ondersteunt deze specifieke jongeren (en Wajongers) met haar projecten om een eerlijke kans te krijgen op de arbeidsmarkt…

Werkloze Ouderen 50+

Je bent de 50 jaar gepasseerd! Door (onverwachte) omstandigheden niet meer actief op de arbeidsmarkt. Ondanks je beschikt over ruime ervaring krijg je toch niet de kans. De stichting organiseert speciale activiteiten en specifieke projecten waardoor jouw kansen op betaald werk weer worden vergroot…

Vluchtelingen (Statushouders)

We vangen in Nederland met regelmaat mensen op die uit veiligheid gevlucht zijn uit hun vaderland. Er is besloten dat je (tijdelijk/duurzaam) mag verblijven in Nederland. Dan wil je graag ook wat doen! In samenwerking met partners gaan wij specifieke projecten uitvoeren en activiteiten ontplooien om actieve (arbeids)participatie mogelijk te maken…

Everybody is a Genius!

But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. (A. Einstein)