Aansprakelijkheid & Merkrecht

Onbeveiligde sectie van Stichting Fibonacci Talents Community

Aansprakelijkheid & Merkrecht

Stichting Fibonacci Talents Community® is een eigen entiteit en autonoom merk * Alle rechten zijn voorbehouden.

Stichting Fibonacci Talents Community is exclusieve houder/eigenaar van de merknamen De Waardevolle Mens®, De Talentvolle Mens®, De Amateurscheidsrechter®, De Dag van de Arbeidskracht® en bezit een groot aantal (gerelateerde) domeinennamen welke worden ingezet voor structurele, incidentele en/of projectmatige activiteiten in zelfstandigheid of in samenwerking met opdrachtgevers, participanten en/of non-profit & profit partners.

Stichting Fibonacci Talents Community maakt daarnaast gebruik van de merknamen Fibonacci House of Talents®, Het Amsterdams Talentenhuis®, Fibonacci College®, Fibonacci Instituut®, Fibonacci Academy®, Fibonacci Coöperatie®, Fibonacci Cloud®, Fibonacci Club®, Seniors4Talents®, Jobs4Talents®, Coach4Talents®, Home4Talents®, Care4Talents®, Sports4Talents®, Battle4Talents®, College4Talents®, Academy4Talents®, School4Talents® en Training4Talents® om (delen van) programma’s en projecten duidelijke kaders te geven.

Voor alle handels- en merknamen van Stichting Fibonacci Talents Community en alle door de stichting aan derde partijen verleende toestemmingen geldt dat deze NIET mogen worden gebruikt door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Fibonacci Talents Community. Elk ongeoorloofd gebruik van de merken of naamgevingen van Stichting Fibonacci Talents Community wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle juridische middelen worden bestreden.

Alle publicaties in gedrukte of digitale vorm of anderzins informatieverstrekkend zijn auteursrechtelijk beschermd onder de Nederlandse wetgeving en/of Europese wetgeving en/of Verdragen. Gebruik zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming wordt altijd direct beschouwd als ongeoorloofd gebruik en gezien als een directe inbreuk op de auteursrechten van Stichting Fibonacci Talents Community, haar medewerkers en/of vrijwilligers waarna altijd juridische stappen worden genomen tegen elke vorm van dergelijke inbreuk.

Hoewel Stichting Fibonacci Talents Community aan de samenstelling en inhoud van de webpagina’s de uiterste zorg wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze webpagina’s wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Stichting Fibonacci Talents Community is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de webpagina’s.

Copyright © 2010-2017 Stichting Fibonacci Talents Community