Filosofie van ‘Fibonacci Talents’

Ieder mens verdient de kans om zich zelfstandig, binnen beschikbare persoonlijke kwaliteiten, te mogen ontplooien tot een waardevol persoon met een respectabele plaats in de continu veranderende interculturele samenleving.

Leonardo 'Fibonacci' Da PisaLeonardo di Pisa (ca. 1170 – ca. 1250), beter bekend als Leonardo Pisano alias Fibonacci, was een Italiaanse wiskundige. Hij wordt vaak beschouwd als de eerste westerse wiskundige die origineel werk publiceerde sinds de Griekse oudheid. Fibonacci werd geboren in Italië, maar genoot zijn opleiding in Noord-Afrika waar zijn vader een diplomatieke post bezat. Hij bestudeerde de Arabische cijfers (inclusief het cijfer nul) en realiseerde zich dat hiermee efficiënter gerekend kon worden dan met de tot dan toe in Europa gangbare Romeinse cijfers. In 1202 publiceerde hij zijn werk Liber Abaci en introduceerde hiermee dit cijferstelsel in Europa. Het werk werd goed ontvangen door hoger opgeleid Europa en had grote invloed op het Europese denken.

In 1240 werd Fibonacci door de Republiek Pisa geëerd en kreeg hij een salaris. Fibonacci begon konijnen te fokken. Hij begon met twee konijnen, maar al snel had hij er drie. Na het bestuderen van het vermenigvuldigen van deze dieren kwam hij tot de reeks 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 en 55. Deze getallenrij heet de Rij van Fibonacci, ook wel de konijnenreeks genoemd. De verhouding tussen twee opeenvolgende getallen uit deze reeks benadert het gulden getal. De bijnaam “Fibonacci” kreeg hij na zijn dood en bestaat uit de samenvoeging van Figlio di Bonaccio, “zoon van Bonaccio” (betekenis: “zoon van goedzak“).


Om de filosofie van het ‘Masterplan Fibonacci Talents‘ te kunnen begrijpen is het nodig om, in de gedachtegang van Fibonacci, te kijken naar het verleden, alvorens de toekomst kan worden bepaald. Het gaan om het ontdekken van de voorgaande elementaire kenmerken om de berekening te kunnen maken van de elementaire kenmerken die voor ons liggen. De zoektocht naar de ideale verhouding om te komen tot een optimaal balans voor significante economische veranderingen, vormt de basis van het gedachtegoed van de initiatiefnemers van het ‘Masterplan Fibonacci Talents‘.


Bron: Wikipedia – Fibonacci / Linkedin Profiel: Leonardo “Fibonacci” da Pisalinked-in-button