‘Fibonacci – House of Talents’ is een innovatief sociaal programma met landelijk oriëntatie om werkzoekenden uit specifieke doelgroepen met een vermeende afstand tot de arbeidsmarkt, te begeleiden om vanuit een niet-werkende of niet-studerende positie te komen tot betaalde arbeid, leer-werkstage, (kort) modulair (beroeps)onderwijs, regulier onderwijs of een andere vooraf afgestemde doelstelling. Klik hier voor de criteria om te mogen deelnemen.

Motivatie is de sleutel! – De werkwijze binnen het programma ‘Fibonacci – House of Talents‘ is gefundeerd op het ‘één-kans-beleid!‘. Ons motto is: ‘Je mag, in plaats van je moet!‘ Deelname aan het traject is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Wij geven onze volledige inzet & steun en verwachten van de deelnemers daarvoor een gezonde dosis motivatie om positief onderdeel te willen zijn van het intensieve programma om weer tot maatschappelijke participatie te komen! Het gaat tenslotte om naar een betaalde baan toe te komen!

Maatschappelijke Participatie – Het beleid van Stichting Fibonacci Talents Community binnen het programma ‘Fibonacci – House of Talents’ is transparant, streng doch rechtvaardig en geldt onvoorwaardelijk voor iedere deelnemer! De stichting biedt in samenwerking met haar partners mede hierdoor een vertrouwde omgeving aan de deelnemers, waarbinnen zij gezamenlijk kunnen werken aan de eigen toekomst. Nagenoeg iedere deelnemer kan, ná toestemming van één van de particuliere of publieke opdrachtgevers, worden toegelaten tot het intensieve programma. Uiteindelijk gaat het direct leiden tot een nieuwe vorm van groei van sociale cohesie en maatschappelijke arbeidsparticipatie. Alle deelnemers gaan voor het behalen van persoonlijke, sportieve en zakelijke doelstellingen binnen de gestelde 6 tot 12 maanden! Het is zelfs mogelijk om verlenging te krijgen tot maximaal 24 maanden indien de situatie dat rechtvaardigt.

Belangrijk: Het uitvoeren van een dergelijk project kan in heel Nederland plaatsvinden. De blauwdruk van het project kan onder bepaalde voorwaarden beschikbaar worden gesteld. Neem hiervoor contact op met het bestuur. Zij informeren u graag over de condities en voorwaarden om tot een lokaal project tot een succes te brengen.