Programma Jobs4Talents

Het programma Jobs4Talents is één van de primaire pijlers van het Masterplan ‘Fibonacci Talents’. Voor het uitvoeren van projecten waar het component “matchen van mens, arbeid en onderwijs” een belangrijke plaats inneemt, maakt de stichting gebruik van een innovatief matching platform. Het platform biedt brede mogelijkheden voor het invulling geven aan banen en stages met een serieuze maatschappelijke insteek. De verbinding tussen de werkzoekende en werkgever wordt op anonieme wijze tot stand gebracht, waarbij de persoonlijke kenmerken, kennis, kunde en kwaliteit voorop worden gesteld. Om arbeidsdiscriminatie te reduceren worden factoren als leeftijd, geslacht en etniciteit op een totaal andere wijze geprofileerd dan men gewend is. De innovatie op de arbeidsmarkt start nu echt!

De stichting heeft een non-profit licentie voor gebruik en mag het platform binnen projecten met sociaal ondernemers, bedrijfsleven en overheid onder gunstige condities beschikbaar stellen onder de noemer: “Jobs4Talents“. Hierdoor profiteren potentiële kandidaten in de projecten gelijk van het brede netwerk in het bedrijfsleven voor het verwerven van bij hen passende arbeid. Ongeacht of het om een baan voor speciaal kwetsbare mensen gaat. Hierdoor ontstaan er geheel nieuwe kansen voor zowel werkgevers als werkzoekenden. Meer weten over samenwerking? Neem dan contact met ons op.

Life-Long-Learning & Innovatief Online (Matching) Platform

Om de sociale partners, werkgevers en werkzoekenden optimaal te kunnen ondersteunen, maakt de stichting gebruikt van een het Innovatieve Online (Matching) Platform. Het digitaal registreren is relatief eenvoudig en zorgt voor het matchen met arbeid en onderwijs. Echter ook voor de juiste ondersteuning en begeleiding is het wenselijk om een zo volledig mogelijk profiel te maken. Het is in iedergeval noodzakelijk om in aanmerking te kunnen komen voor (betaald) passend werk. Het principe van ‘Life-Long-Learning’ maakt serieus onderdeel uit van het verkleinen van de afstand op de arbeidsmarkt voor mensen met een vermeende afstand. in een moment van tijd wordt afstand hebben een keuze! Waar kies jij dan voor? Om als werkgever geen maatschappelijke betrokkenheid te tonen? Of om als arbeidskracht jouw talent niet in te zetten?

Validatie van Kennis, Kunde, Kwaliteit & Ambitie

Het platform ‘Fibonacci Jobs’ is gratis toegankelijk voor kandidaten die op zoek zijn naar een nieuwe baan of opdracht. Eenmaal een eigen profiel aangemaakt, en deze ingevuld met de persoonlijke kennis, kunde en ambitie, dan gaan er serieuze mogelijkheden voor het bereiken van (betaald) werk ontstaan. Een van de extra functionaliteiten in het platform is het kunnen kenbaar maken om in aanmerking te willen komen voor intervisie, coaching en/of loopbaanbegeleiding. In specifieke gevallen, ook via andere projecten en/of wegen aangemeld, biedt de stichting de mogelijkheid om het persoonlijke profiel te gaan versterken door een of meerdere van de activiteiten als training, EVC, validatie, examens of interviews in te zetten. Hiermee worden jouw kwaliteiten bevestigd! De validaties zorgen uiteraard voor verhoging van de kansen op de arbeidsmarkt! Grijp jij jouw kans? Of sta je liever aan de zijlijn?