Officiële ANBI Publicaties

Onbeveiligde sectie van Stichting Fibonacci Talents Community

Doelstellingen van de Stichting

Stichting Fibonacci Talents Community heeft ten doel:

 • het op duurzame wijze uitvoering (laten) geven aan strategische programma’s en projecten op het gebied van arbeid en onderwijs, en het realiseren van projecten gericht op specifieke doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn, met name gericht op maatschappelijke vraagstukken en specifieke doelgroepen.

 

Stichting Fibonacci Talents Community onderkent de volgende scheiding van haar activiteiten:

A. het (h)erkennen van persoonlijk signatuur van individuele personen en hen begeleiden in de sociale en mentale ontwikkeling waardoor maatschappelijke participatie in de breedste zin van het woord mogelijk wordt, waarbij de doelgroepen met name bestaan uit:

 • Categorie A: hoogbegaafde personen met een of meerdere aandachtsgebieden, welke kampen met onbegrip uit de samenleving waardoor maatschappelijke participatie wordt gehinderd;
 • Categorie B: laagbegaafde personen met een of meerdere aandachtsgebieden, welke kampen met onbegrip uit de samenleving waardoor maatschappelijke participatie wordt gehinderd;
 • Categorie C: Kansarme en moeilijk “matchbare” personen met verschillende etnische achtergronden, welke kampen met onbegrip waardoor maatschappelijke participatie is beperkt;
 • Categorie D: Ouderen (50+) die beschikken over een actieve instelling, actuele kennis en schat aan ervaring, waarbij het moeizaam is om werk te vinden en netwerk niet toereikend is;
 • Categorie E: Verenigingen en stichtingen voor het verwerven van (tijdelijke) vrijwilligers voor bestuursactiviteiten of activiteiten in het kader van de continuiteit of evenementen

B. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijke kunnen zijn.


Stichting Fibonacci Talents Community erkent de volgende specifieke doelgroepen:

(WA)Jongeren 18 – 27 jaar

 • Leeftijd tussen de 18 en 27 jaar;
 • Geen betaald werk hebben en/of geen officieel onderwijs volgen;
 • Goede motivatie hebben om aan de slag te gaan met arbeid en educatie;
 • Gezonde conditie hebben om ook fysieke arbeid uit te voeren;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal of motivatie om taalles te volgen;
 • Ingeschreven staan in één van de Nederlandse gemeenten;
 • In bezit van een geldig Nederlands legitimatiebewijs;
 • Minimaal 24 uur per week beschikbaar voor het uitvoeren van arbeid;
 • Bereid zijn om naast het project ook studie en/of training te volgen;
 • Akkoord gaan met het één-kans-beleid van Stichting Fibonacci Talents Community;

Ouderen 50 Plus:

 • Leeftijd boven de 50 jaar (geboren vóór 1966);
 • Geen betaald werk hebben en/of geen officieel onderwijs volgen;
 • Uitkeringsgerechtigd zijn voor Werkeloosheid (UWV) en/of (Speciale) Bijstand (Gemeente);
 • Goede motivatie hebben om aan de slag te gaan met arbeid en educatie;
 • Gezonde conditie hebben om ook fysieke arbeid uit te voeren;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal of motivatie om taalles te volgen;
 • Ingeschreven staan in één van de Nederlandse gemeenten;
 • In bezit van een geldig Nederlands legitimatiebewijs;
 • Minimaal 24 uur per week beschikbaar voor het uitvoeren van arbeid;
 • Bereid zijn om naast het project ook studie en/of training te volgen;
 • Akkoord gaan met het één-kans-beleid van Stichting Fibonacci Talents Community;
 • Asielzoekers / Statushouders
 • Leeftijd boven de 21 jaar;
 • Geen betaald werk hebben en/of geen officieel onderwijs volgen;
 • Goede motivatie hebben om aan de slag te gaan met arbeid en educatie;
 • Gezonde conditie hebben om ook fysieke arbeid uit te voeren;
 • Goede beheersing van de Engelse taal en motivatie om Nederlandse taalles te volgen;
 • Ingeschreven staan in één van de Nederlandse gemeenten als statushouder;
 • Toestemming voor (tijdelijk/duurzaam) verblijf in Nederland (perspectief);
 • In bezit van een geldig (Nederlands) legitimatiebewijs / paspoort;
 • Minimaal 24 uur per week beschikbaar voor het uitvoeren van arbeid;
 • Bereid zijn om naast het project ook studie en/of training te volgen;
 • Akkoord gaan met het één-kans-beleid van Stichting Fibonacci Talents Community;

Hoofdlijnen Beleidsplan 2017 – 2020

De doelstellingen gaan onder meer worden gerealiseerd door:

 • Het (laten) uitvoeren van of (laten) participeren in projecten waar het platform de matching verzorgt tussen individuele mensen en arbeidsplaatsen (vacatures);
 • Het (laten) organiseren van of (laten) participeren in evenementen, beurzen, seminars en netwerkorganisaties om deze mensen onder de aandacht te brengen van de aanwezig kansen bij ondernemers, overheid en onderwijs;
 • Promotionele activiteiten (laten) uitvoeren die er serieus toe bijdragen dat ondernemers en overheden positief (lees: positiever) worden gestemd over mensen met een vermeende afstand tot de arbeidsmarkt;
 • Het (laten) bouwen van een website die de basis vormt voor de community voor het elkaar helpen en ondersteunen bij het verwerven van arbeid en/of onderwijs;
 • Het (laten) werven van fondsen door middel van het deelnemen aan (openbare) verkiezingen en activiteiten die vanuit de diverse mogelijkheden van fondsen welke mede gericht zijn op het ondersteunen van dergelijke initiatieven;
 • Het (laten) verzorgen en aanbieden van workshops, seminars, teambuilding bijeenkomsten etc. met als kern het versterken van de individuele mens;
 • Het (laten) aanbieden van faciliteiten vanuit het bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen via een “eigen” webshop voor het verhogen en verbeteren van de persoonlijke kenmerken van de individuele mens;
 • Het beschikbaar (laten) stellen van een webshop waar benoemde doelgroepen terecht kunnen voor het werven van kennis (educatie), bevestigen van kwaliteit (validatie) en het tegen gereduceerde bedragen aanschaffen van producten en diensten aangeboden door derde partijen uit het business partner netwerk;
 • Het zelfstandig en in samenwerking (laten) bouwen van een community van belangstellenden, betrokkenen en mensen met affiniteit voor de doelgroep(en);
 • Het (laten) verwerven van materiële en financiële ondersteuning vanuit het bedrijfsleven en filantropie voor het uitvoeren geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Social Return;
 • Het (laten) exploiteren van merchandising door fabrikanten en leveranciers te motiveren om producten op de markt te brengen die bijdragen aan de doelstellingen voor publicaties en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het merk ‘Fibonacci’ (zoals kleding, petjes, bekers etc.).

Beleid Beloning Bestuurders

De bestuurders van de stichting en leden van de Raad van Toezicht genieten, buiten een niet-bovenmatige vergoeding van de door hen terzake hun werkzaamheden gemaakte kosten, geen honorarium.

 • Onkosten – Gemaakte kosten zijn kosten die bestuursleden en leden van Raad van Toezicht redelijkerwijs hebben door hun functie bij de stichting.
 • Vacatie – Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden en leden van Raad van Toezicht ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.