Stichting Fibonacci Talents Community

De organisatie van de stichting voldoet aan de wettelijke vereisten, bestaat uit een Bestuur, Raad van Toezicht en Commissie van Aanbeveling. De vrijwilligers verbonden aan de stichting vormen gezamenlijk dé ware ambassadeurs van de Fibonacci Talents Community.

Statutair is bepaald dat formele functies in één van deze organen altijd onbezoldigd is. De leden van deze organen hebben een intrinsieke persoonlijke motivatie om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de door de stichting gestelde doelstellingen en conformeren zich aan de SBF Code Goed Bestuur.


Stichtingsbestuur

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit drie enthousiaste vrijwillige bestuursleden die allen dagelijks actief zijn in het bedrijfsleven, overheid en/of onderwijs. De drijfveer om een maatschappelijke bijdrage te willen leveren die impact heeft en waarde oplevert voor de (kwetsbare), zorgt voor de betrokkenheid bij hetgeen in de samenleving speelt. Zij zetten zich samen met de andere vrijwilligers volop in om de doelstellingen van de stichting te realiseren.

Er zijn binnen het bestuur nog twee posities vacant. De werving en selectie van nieuwe kandidaten is gestart. In de komende periode moet dit gaan leiden tot het ingevuld krijgen, zodat het bestuur op vijf bestuursleden komt. Het team van bestuursleden kijk met vol vertrouwen naar de toekomst en de projecten die gaan starten.

J. (Jacqueline) Maschino

J. (Jacqueline) Maschino
Voorzitter

Inclusie & Arbeidsparticipatie

linked-in-button

R.J. (Richard) Raats

R.J. (Richard) Raats
Vicevoorzitter/Penningmeester

MVO & Business Relations

linked-in-button

M.D. (Mark) Sedney

M. (Mark) Sedney
Secretaris

Media & Marketing Relations

linked-in-button

Vacant

Vacant
Bestuurslid

Investor Relations

linked-in-button

Vacant

Vacant
Bestuurslid

Coach4Talents

linked-in-button


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht gaat uit drie personen bestaan met ieder een individuele belangrijke expertise, verbinding naar de verschillende branches en heeft primair tot taak toezicht te houden op de stichting en het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen.

A.J.H. (Arjan) van Dijk

A.J.H. (Arjan) van Dijk
Voorzitter Toezicht & Advies

Portefeuille Ondernemingen

linked-in-button

Vacant

Vacant
Lid Raad van Bestuur

Portofeuille Overheid

linked-in-button

Vacant

Vacant
Lid Raad van Bestuur

Portofeuille Onderwijs

linked-in-button