Stichting Fibonacci Talents Community

Stichting Fibonacci Talents Community is in 2016 opgericht op initiatief van Arjan van Dijk en Richard Raats met als doel het initiëren en pragmatisch invulling (laten) geven aan (strategische) programma’s voor maatschappelijke (arbeids)participatie specifiek gericht op (jonge) werkzoekenden met een vermeende afstand tot de arbeidsmarkt.

De stichting hanteert het sociale principe dat “iedere mens het recht heeft om zelfstandig inkomen te mogen verwerven“. De juiste mens op de juiste plaats op de juiste tijd met de juiste motivatie is de factor van succes om mensen met een ontnomen gevoel van eigenwaarde of zelfvertrouwen, weer een waardevolle toekomst te geven. Om dit voor elkaar te krijgen, draait Stichting Fibonacci Talents Community het principe van samenbrengen van mens en arbeid ook om. Door vanuit kwaliteiten en kenmerken van de mens te kijken, ontstaat er een ander beeld over mogelijkheden en uitdagingen. En kan er worden gekeken naar alternatieve oplossingen die op termijn zeker gaan leiden tot een waardevolle maatschappelijke participatie voor de mens.

De stichting kenmerkt zich door een bestuur met een gedegen ervaring in het bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Er wordt intensief samen gewerkt met een grote schare aan zelfstandig professionals en (sociale) ondernemers om de (jonge) werkzoekenden uit specifieke doelgroepen rechtstreeks te begeleiden naar arbeid en/of onderwijs. Ook de diverse vak- en brancheverenigingen nemen een serieuze plaats in als het gaat om samenwerken en het inzetten van kennis en kunde.

Onder toeziend oog van de respectabele leden van de Raad van Toezicht, onder de bezielende leiding van Arjan van Dijk, voert de stichting met haar sociale partners de activiteiten uit. Gevraagd en ongevraagd leveren de leden raad en daad om te zorgen dat doelstellingen ook binnen de gestelde kaders behaald kunnen worden. De stichting heeft duidelijk gekozen voor belangrijke pijlers om “het huis op te bouwen”, namelijk Integriteit, Discretie, Loyaliteit en Vertrouwen. De Raad van Toezicht houdt actief zicht op het respecteren van deze pijlers.

De intense samenwerking met (sociale, publieke en commerciële) partners brengt mee dat er integraal en intersectoraal gebruik gemaakt kan worden van een innovatief Cloud platform om het proces voor het samenbrengen van mens en arbeid sterk te vereenvoudigen. Het draagt significant bij om deelnemers aan programma’s en projecten van de stichting en/of haar partners een eerlijke kans op (arbeids)participatie te geven. Daarnaast geeft platform en het netwerk van de partners van de stichting de juiste handvatten om proactief invulling te kunnen (laten) geven aan intersectorale (arbeids)participatie voor mensen met een vermeende afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij in de projecten ook een belangrijke koppeling naar de sociale cohesie wordt gelegd.