Voor het project ‘De Verborgen Schatten!’ is een initiatiefvoorstel geschreven dat momenteel in concept in review zit. Doel van het project is om (1) onderzoek te doen naar aanwezige kennis, kunde en talenten versus de mogelijke kansen voor mensen uit specifieke doelgroepen om in aanmerking te komen voor (betaald) werk. En (2) in samenwerking met sociale partners op diverse locaties in Nederland een aantal pilotprojecten te starten. Wij werken graag met u samen!

Project 'Verborgen Schatten'

Ieder project heeft tot doel te komen tot nieuwe verbindingen. De stichting heeft een gezonde ambitie en streeft daarom op alle vlakken naar intensieve samenwerkingsverbanden. Samen bereiken we meer dan alleen!

Na goedkeuring van een project door het Bestuur en de Raad van Toezicht, worden de verdere voorbereidingen uitgevoerd zoals het schrijven van een definitief projectplan, verwerven/beschikbaar stellen van (financiële) middelen en contractuele vastlegging met de partners. Wij streven naar een zo volledig mogelijke transparantie en publiceren na de start van het project waar mogelijk de hoofdlijnen en de rapportage. Ondanks we de ervaring hebben dat er altijd mensen zijn die aan de haal kunnen gaan met de plannen, gaan we na de start van het project over tot publicatie van de projectinformatie voor onze partners en andere geïnteresseerden.

De gesprekken met derde partijen voor uitvoering en filantropische financiering is gestart. De vooruitzichten zijn positief. We verwachten op niet al te lang termijn het eerste project in Nederland te kunnen starten. Heeft u echter oprecht interesse om te participeren in het project ‘Verborgen Schatten’ of een van de andere projecten van de stichting, meldt u zich dan bij ons.