Programma 'Coach4Talents'

Het Programma ‘Coach4Talents’ koppelt (jonge) ambitieuze mensen aan ervaren mensen, om op regelmatige basis te spreken over uitdagingen en groei! Iedereen heeft wel eens behoefte om op neutrale basis, zonder achterliggende belangen, te sparren of gebruik te maken van intervisie en/of coaching. 

Stichting Fibonacci Talents Community biedt een gestructureerd programma wat dit mogelijk maakt. Deelname aan het programma is wel aan een aantal voorwaarden gebonden. Het moet duidelijk zijn dat de deelnemer beschikt over een gezonde dosis motivatie en  ambitie om “iets” te willen gaan bereiken. Voor deelname aan het programma ‘Coach4Talents’ moeten kandidaten vrijwillig toestemming geven en beseffen dat Coach4Talents vrijwillig maar niet vrijblijvend is. De vrijwilligers van Coach4Talents stellen hun kostbare tijd beschikbaar en daar past een toegewijde en positieve betrokkenheid. 

Coach4Talents, mensen met een groot enthousiasme…

Een grote groep van mensen wil graag een sociale betekenis geven aan het leven. In vele gevallen kunnen kandidaten gebruik maken van de mogelijkheden om door een ‘Coach’ geholpen te worden met intervisie en/of coaching. Persoonlijke groei, ontwikkeling van competenties, vaardigheden en kennis en/of het realiseren van een ambieuze loopbaan moeten de doelstelling zijn van een kandidaat. Voor specifieke loopbaanbegeleiding of wensen tot omscholing werken wij samen met professionele partners met een gedegen ervaring in het verzorgen van de begeleiding.

De intervisie, coaching en loopbaanbegeleiding wordt vanuit verschillende optieken en op diverse niveaus verzorgd. Het programma richt zich op kandidaten met een gezonde dosis ambitie met een duidelijke interesse in een specifiek vakgebied. Voor het uitvoeren van de intervisie en coaching werken wij altijd samen met partners, vak- en brancheverenigingen en zelfstandige professionals vanuit verschillende vakgebieden. Voor deelname aan het Programma ‘Coach4Talents’ moet je vrijwillig toestemming geven maar ook beseffen dat het niet vrijblijvend is. De enthousiaste vrijwilligers stellen hun kostbare tijd beschikbaar en daar past een toegewijde en positieve betrokkenheid. Wil je deelnemen? Meld je dan aan voor een van de onderstaande groepen!

EQF, Life-Long-Learning & Fibonacci Jobs/Jobs4Talents

Om mentoren en mentees optimaal te kunnen ondersteunen, maakt de stichting gebruik van het non-profit segment in het Innovatieve Online (Matching) Platform van Fibonacci Non-Profit Jobs. De nadere beschrijving van het platform staat beschreven in het Programma ‘Jobs4Talents’. De ‘Seniors4Talents’ worden ingedeeld via kwalificatie op basis van het European Competence Framework (EQF). Hiermee passen we een objectieve kwalificatie toe bij het indelen voor de begeleiding van kandidaten. Evenals het versterken van het profiel van de kandidaten, worden ook de profielen van Coach4Talents continu geoptimaliseerd. Het mes snijdt aan beide zijden, zodat er voor iedereen een gepaste waardering is om gemotiveerd aan de intervisie, coaching en/of loopbaanbegeleiding deel te nemen.