Projecten & Samenwerking

Stichting Fibonacci Talents Community heeft duidelijke doelstellingen geformuleerd in haar beleidsplan 2017-2020. Om de doelstellingen om te zetten in resultaten worden er in samenwerking met andere non-profitorganisaties, sociaal ondernemers, bedrijfsleven en overheden diverse projecten uitgevoerd.

Afhankelijk van de doelgroep wordt er gezorgd voor toepassing van de juiste faciliteiten, verwerving van financiën, inzet van kennis, kunde en vaardigheden, en teamwork met de genoemde participanten. Op deze pagina gaan de projectbeschrijvingen openbaar worden gepubliceerd, zodat geïnteresseerden in projecten de aansluiting kunnen zoeken. Voor samenwerking in projecten kun je rechtstreeks contact opnemen met de stichting.

De stichting is voornemens om de projectplannen zo veel als mogelijk openbaar te maken. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om een dergelijk project ook in de eigen omgeving te gaan uitvoeren in samenwerking met de stichting. De faciliteiten kunnen onder gunstige voorwaarden ook beschikbaar worden gesteld aan derde partijen. Het doel van de stichting is tenslotte om zoveel mogelijk ondersteuning te geven aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.

‘Verborgen Schatten!’

‘House of Talents’

‘Arbeid & Educatie’

‘Online Leren & Valideren’